chaicatawan

18 ที่เที่ยวที่กิน อุดรธานี

18 ที่เที่ยวที่กิน อุดรธานี

 

ปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ลุงชายไปเที่ยวภาคอีสาน เป็นทริปเยือนอุดรธานี ดินแดนแห่ง 3 ธรรม คือ ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนะธรรม ระหว่างวันที่ 24 -27 สิงหาคม 2566

 

ทริปนี้จัดโดย ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยว (ช.ส.ท.) และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท. )

 

 

สำหรับ 18 ที่เที่ยวที่กินในทริปนี้ มีดังนี้

1ร้านคิงส์โอชา อ เมือง

ร้านอาหารเช้าแบบเวียดนามเก่าแก่ เปิดมานานแล้ว บรรยากาศการนั่งกิน นั่งคุย คนแน่นทุกเช้า มีเมนูที่ลุงชายชอบมากๆอย่าง ข้าวจี่ใส่หมูยอ (ขนมปังใส่หมูยอ )  กุนเชียง ข้าวเปียก (ก๋วยจั๊บญวน ) กาแฟโบราณ ไข่กระทะ โจ๊ก มีชาร้อนๆให้จิบด้วย ราคามิตรภาพ

 

2 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง อ.หนองหาน

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ เมื่อปี 2535สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดอุดรธานี และประเทศไทยอย่างแพร่หลาย ลุงชายเองก็ได้ยินชื่อบ้านเชียงมายาวนาน โดยเฉพาะในเรื่องของเครื่องปั้นดินเผา ที่มีลายเฉพาะเป็นเอกลักษณ์

 

แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกประมาณ 60 กิโลเมตร แหล่งโบราณคดีบ้านเชียง เป็นแหล่งโบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย ตั้งอยู่บนเนิน ดินสูง รูปยาวรี ตามแนวตะวันออก – ตะวันตก ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 400 ไร่ กลางเนินสูงกว่าพื้นที่รอบ ๆ ราว 8 เมตร

 

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติบ้านเชียง
มีให้ชม 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นนิทรรศการถาวร แสดงขั้นตอนการขุดค้นทางโบราณคดีที่ยังคงลักษณะของศิลปวัตถุตามชั้นดิน ส่วนใหญ่เป็นภาชนะที่ฝังรวมกับหลุมฝังศพ ที่กลายมาเป็นโครงกระดูกในปัจจุบัน
ส่วนที่ 2 จัดแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวและวัฒนธรรมของบ้านเชียงในอดีต ตลอดจนเครื่องมือเครื่องใช้ที่แสดงถึงเทคโนโลยีในสมัยโบราณ รวมทั้งโบราณวัตถุ มีห้องนิทรรศการ ห้องฉายภาพยนตร์ ภาพนิ่ง ห้องบรรยาย และการให้บริการการศึกษาต่างๆอีกด้วย

 

3วัดสันติวนาราม (วัดดงไร่) บ้านเชียง อ.หนองหาน

พระอุโบสถดอกบัวกลางน้ำหนึ่งเดียวของไทย

 

พุทธอุทยานวัดป่าดงไร่ “พระอุโบสถกลางน้ำทรงดอกบัว หนึ่งเดียวในสยาม” วัดสันติวนาราม (วัดป่าดงไร่) ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี เป็นพระอุโบสถกลางน้ำทรงดอกบัว ที่มีเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทย  พระอุโบสถกลางน้ำ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง   19 เมตร สูง 19 เมตร มีกลีบดอกบัว 24 กลีบ รูปภาพวาดบนผนังดอกบัว เป็นรูปภาพเกี่ยวกับพุทธประวัติพระพุทธเจ้า มีองค์พระประธานสีขาว      โดดเด่นอยู่ภายในอุโบสถ บริเวณโดยรอบอุโบสถโอบล้อมไปด้วยบึงน้ำขนาดใหญ่ ซึ่งมีปลาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก สามารถให้อาหารปลาได้

 

วัดสันติวนาราม มีความสงบ ร่มรื่น สวยงาม  อยู่ห่างจากชุมชนเพียง 3 กิโลเมตร บนพื้นที่ 1,350 ไร่  ทิศเหนือของหมู่บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง เป็นป่าไม้ธรรมชาติ 1,000 ไร่ เป็นหนองน้ำ 100 ไร่ เป็นสถานที่ปลูกสร้างเสนาสนะและลานอเนกประสงค์ 130 ไร่

 

4ร้านอาหาร

 

5วัดโพธิสมภรณ์ อ.เมือง

 

วัดโพธิสมภรณ์ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่ถนนเพาะนิยม อ เมือง  อยู่ทางทิศตะวันตกของหนองประจักษ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 40 ไร่

 

วัดโพธิสมภรณ์ เริ่มสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ เมื่อปี  2449 ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5      โดย มหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) สมุหเทศาภิบาลมณฑลอุดร ได้พิจารณาเห็นว่าในเขตเทศบาลเมืองอุดรธานี มีเพียง “วัดมัชฌิมาวาส” วัดเดียวเท่านั้น สมควรที่จะสร้างวัดขึ้นอีกสักวัดหนึ่ง จึงได้ไปสำรวจดูสถานที่ทางด้านทิศใต้ของ “หนองนาเกลือ” ซึ่งเป็นหนองน้ำกว้างใหญ่อุดมไปด้วยเกลือสินเธาว์ มีปลาและจระเข้ชุกชุม (ต่อมาภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็น “หนองประจักษ์” เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่     กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ก่อตั้งเมืองอุดรธานี) เห็นว่าเป็นทำเลที่เหมาะสมควรแก่การสร้างวัดได้เพราะเป็นที่ราบป่าละเมาะเงียบสงบดี     ไม่ใกล้ไม่ไกลจากหมู่บ้านมากนักและอยู่ใกล้แหล่งน้ำ เมื่อตกลงใจเลือกสถานที่ได้แล้ว มหาอำมาตย์ตรีพระยาศรีสุริยราชวรานุวัตร (โพธิ์ เนติโพธิ์) ก็ได้ชักชวนและนำพาราษฎรในหมู่บ้านหมากแข้งมาร่วมกันถากถางป่า   จนพอควรแก่การปลูกกุฏิ ศาลาโรงธรรม สำหรับใช้เป็นที่บำเพ็ญบุญ      และเป็นที่ประกอบพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาประจำปีของ     หน่วยราชการ ใช้เวลาสร้างอยู่ประมาณ 1 ปี ในระยะแรกชาวบ้านเรียกว่า “วัดใหม่” เพราะแต่เดิมมีเพียงวัดมัชฌิมาวาสซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “วัดเก่า” ด้วยพบร่องรอยเป็นวัดร้างมาก่อน มีเจดีย์ศิลาแลงเก่าแก่และพระพุทธรูปหินขาวปางนาคปรก


6พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี อ เมือง

 

7ศาลหลักเมืองอุดรธานี

 

8สวนสาธารณะหนองประจักษ์ อ.เมือง

หนองน้ำขนาดใหญ่ที่มีเกาะกลางน้ำ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดอุดรธานี ถือเป็นแลนมาร์คสำคัญของจังหวัดที่ชาวอุดรธานีมาทำกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิเช่น ออกกำลังกาย กีฬา สนามเด็กเล่น และต้องมาเช็คอิน ถ่ายรูปคู่กับ เป็ดเหลืองยักษ์เมืองอุดรธานี

 

9ร้าน ชบาบาร์น

ร้านอาหารอีสาน สไตล์วินเทจ ตกแต่งร้านสวยมาก มรีทั้งเอ้าท์ดอร์ อินดอร์ อาหารรสชาติดี ถูกปากลุงชายอย่างมาก ร้านนี้เป็นร้านดัง ที่ใครมาอุดรแล้ว ต้องห้ามพลาดเด็ดขาด

 

10 โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง 

เรานอนกันที่นี่ 2 คืนครับ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี

 

11บ้านคีรีวงกต อ.นายูง

การเที่ยวหมู่บ้านคีรีวงกต อ.นายูง จ.อุดรธานี เป็นการเที่ยวแบบชุมชน นั่งรถเสือภูเขา มีลักษณะคล้ายรถอีแต๊ก พาหนะดัดแปลงจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ขับตะลอนลัดเลาะเกาะแก่งได้ทุกหนแห่ง

 

 

 

 

 

โดยรถเสือภูเขาจะนํานักท่องเที่ยวไปที่น้ำตกห้วยพาง เส้นทางแบบผจญภัยเล็กๆ วิวสวยมาก ผ่านป่าเขา ลำธาร สวนยางพารา และแนวเขียวขจีของไร่มันสำปะหลัง สลับกับแปลงข้าวไร่และลูกเดือยบนเนินเขาดูกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตา

 

พร้อมกับกินข้าวกลางวันแบบแนบผืนป่าและน้ำตก เป็นอาหารพื้นบ้านเช่นไก่ปิ้ง ส้มตำ ต้มปลานิล ปลานิลเผา ข้าวเหนียวจากกระบอกไม่ไผ่ กินกันง่ายๆด้วยภาชนะจากธรรมชาติ

 

12วัดป่าภูก้อน อ. นายูง

วัดป่าภูก้อน ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่านายูงและป่าน้ำโสม ท้องที่บ้านนาคำ ตำบลบ้านก้อง อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี อันเป็นรอยต่อแผ่นดิน 3 จังหวัด คือ อุดรธานี เลย และหนองคาย

 

13อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท อ.บ้านผือ

 

14วีที แหนมเนือง อ.เมือง

 

15พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ ต.บ้านตาด อ.เมือง

 

16จุดชมวิวภูฝอยลม อ.หนองแสง

 

17สวนพฤกษศาสตร์ภูฝอยลม 60 พรรษา มหาราชินี

 

18ร้านครัวเคียงดอย อ หนองแสง

 

เที่ยวไปยิ้มไป เมืองไทยของเรา

 

จากใจ ชายคาตะวัน

 

 

Comments

comments

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *