chaicatawan

โหนด นา เล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่ร้านฟาร์มสุข

ป้าพูนทรัพย์ ชูแก้ว ประธานวิสาหกิจชุมชนตาลโตนด โหนด นา เล ต.ท่าหิน อ.สทิงพระ จ.สงขลา ก่อตั้งเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ / กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเป็นศูนย์การเรียนรู้เชิงท่องเที่ยว เป็นที่มาของชื่อวิถีโหนด นา เล โหนด (ลูกตาล) – มาจากการทำตาลโตนด ที่เป็นพืชเศรษฐกิจของที่นี่ นา – มาจากการทำนา ที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อการรักษาระบบนิเวศให้กลับคืนสู่ทะเลสสบสงขลา เล – คือการทำประมงน้ำจืดในทะเลสาบสงขลา

โดยมีผลิตภัณฑ์เด่น คือ น้ำตาลโตนดผง เกิดจากการที่ลูกตาลมีจำนวนมาก และราคาถูก จึงได้คิดแปรรูป ทำน้ำตาลโตนดผง เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับคนในชุมชุน ซึ่งน้ำตาลผงนั้น เป็นที่นิยมในกลุ่มคนรักสุขภาพเพราะร่างการดูดซับได้เร็ว ไม่ทำให้เป็นไขมันส่วนเกิน เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน โดยให้ความหวานน้อยกว่า แต่มีความหอมกว่าน้ำตาลทราย

สบู่ตาลโตนด เริ่มจากในชุมชนนำลูกโหนด หรือลูกตาลสุกมาขยำ เป็นอาหารให้หมูกินเป็นประจำ แล้วสังเกตว่ามือที่ขยำลูกโหนดนั้น ขาว นุ่ม ขึ้น จากนั้นจึงเข้าไปขอความรู้จากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ และได้คิดต่อยอดจนกลายเป็นสบู่ตาลโตนด
เอไอเอส มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย ภายใต้แนวคิด “Digital For Thais”นำเทคโนโลยีดิจิทัล ร่วมสร้างประโยชน์และคุณค่าให้แก่สังคมและประเทศ ใน 4 แกนหลักที่เป็นหัวใจสำคัญของประเทศ พร้อมยกระดับเกษตรกรที่เป็นอาชีพหลักของชาติให้ก้าวทันกระแสการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดิจิทัล

หนึ่งในนั้นคือด้านการเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านาน แต่เนื่องจากในปัจจุบันการประกอบอาชีพของเกษตรกร รวมถึงพฤติกรรมการบริโภคสินค้าเปลี่ยนแปลงไป เอไอเอสจึงได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมการทำงานของเกษตรกรให้ก้าวไปสู่เกษตรกร 4.0 ด้วยแนวคิด “สอน เสริม สร้าง” ผ่านแพลตฟอร์มฟาร์มสุข เพื่อเป็นช่องทางตลาดออนไลน์ให้เกษตรกรสามารถขายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่หลากหลายจากทั่วทุกภูมิภาค โดยขณะนี้มีร้านค้าบนร้านฟาร์มสุขจำนวน 357 ร้าน และสินค้าจำนวน 1,821 รายการ

Comments

comments

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *