chaicatawan

อ.ต.ก.ประสบความสำเร็จ จัดงาน ตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพเพื่อเกษตรกรไทย

1

.
.
น.ส.ธัญลักษ์ เจริญปรุ รองผู้อำนวยการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร( อ.ต.ก.) รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการ อ.ต.ก. เปิดเผยว่า จากการที่อ.ต.ก.ได้จัดงานใหญ่ “ตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพ เพื่อเกษตรกรไทย” ตามนโยบายท่านนายกรัฐมนตรี ต่อเนื่องจากงาน “ ตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพ ” ที่ข้างคลองผดุงกรุง-เกษม

หวังช่วยส่งเสริมผลผลิตกล้วยไม้คุณภาพของเกษตรกรและเพิ่มช่องทางการตลาดของเกษตรกรไทยทั่วประเทศ โดยจัดระหว่างวันที่ 5-8 มีนาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น. (รวม 4 วัน) ณ ตลาด อ.ต.ก. ย่านพหลโยธิน(ลานทิศตะวันตก) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ในวันพฤหัสที่ 5 มีนาคม ที่ผ่านมา
2
3
.

น.ส.ธัญลักษ์ กล่าวต่อว่า จากความสำเร็จของการจัดงาน “ตลาดนัดกล้วยไม้คุณภาพ” ของรัฐบาลซึ่งจัดขึ้นที่ริมคลองผดุงกรุงเกษม ข้างทำเนียบรัฐบาล ที่ผ่านมา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้มอบหมายให้ อ.ต.ก.จัดงานต่อเนื่องจากงานดังกล่าว โดยมีเป้าหมายเพื่อเน้นในด้านการพัฒนาตลาดกลางกล้วยไม้ เพื่อรองรับผลผลิตกล้วยไม้คุณภาพในรูปแบบต่างๆ และเพิ่มช่องทางด้านการตลาดให้เกษตรกรสามารถจำหน่ายกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับกระจายไปทั่วทั้งประเทศ รวมถึงทำให้ผู้บริโภคพบผู้ผลิตได้อย่างสะดวก ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาตลาดกลางกล้วยไม้ อ.ต.ก.ซึ่งมี 2 ส่วน ได้แก่ การจัดตั้งตลาดนัด (ขายปลีก)ในพื้นที่ตลาด อ.ต.ก. จำหน่ายต่อเนื่อง ทุกๆ เดือนๆ ละ 4 วัน ซึ่งเริ่มครั้งแรกวันที่ 5-8 มีนาคม 58
4
.

โดย อ.ต.ก. ดำเนินการจัดพื้นที่เพื่อรองรับการจัดกิจกรรมการแสดงกล้วยไม้จากการคัดสรรสมาชิกจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ สมาชิกสหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ จัดจำหน่ายวัสดุการเกษตร เครื่องมือการเกษตร ขนาดเล็กเพื่อสนองความต้องการสำหรับผู้บริโภคที่พักอาศัยบนตึกสูง และการจัดตั้งตลาดกล้วยไม้ขายส่งในพื้นที่ตลาด ซึ่งเป็นส่วนที่ 2 ที่ อ.ต.ก.จะดำเนินการพัฒนาจัดพื้นที่รองรับผู้ค้ากล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับที่มีคุณภาพในรูปแบบต่างๆ เป็นตลาดขายส่ง และเป็นแกนกลางในการกระจายผลผลิตกล้วยไม้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกร
5
.

รองผู้อำนวยการ อ.ต.ก. รักษาการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร กล่าวในตอนท้ายว่า ภายในงานจะมีการจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับกล้วยไม้ การแข่งขันประกวดจัดดอกไม้ และกิจกรรมการเสวนาด้านการตลาดเพื่อเกษตรกรไทย และยังเป็นการส่งเสริมเพิ่มช่องทางการค้ากล้วยไม้ไปยังจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคได้ในอนาคต รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร มีโอกาสแสดงผลผลิต เรียนรู้ด้านการตลาด เจรจาทางการค้า เพิ่มประสิทธิภาพในการส่งออก และพัฒนาแนวทางขยายการส่งออกกล้วยไม้ของไทยสู่สากล และตลาดแห่งใหม่ๆ ในต่างประเทศ อีกทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และสร้างเครือข่ายการพัฒนากล้วยไม้คุณภาพของไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน
6
7
.

ทั้งนี้ นอกจากเป็นการส่งเสริมการค้าตลาดกลางกล้วยไม้แล้ว การจัดงานนี้ยังช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ ทำให้ประชาชนมีโอกาสเดินเที่ยวเลือกซื้อกล้วยไม้คุณภาพ พักผ่อนหย่อนใจ ดังเช่นงานที่จัดขึ้นข้างคลองผดุงกรุงเกษมด้วย โดย อ.ต.ก. ได้จัดจุด Landmark ตกแต่งด้วยกล้วยไม้นานาชนิด ซึ่งเป็นการร้อยเรียงเรื่องราวให้มีชีวิต ซึ่งเป็น Highlight ของงาน ซึ่งผู้เข้าชมงานสามารถถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ ทั้งนี้ อ.ต.ก. มีที่จอดรถซึ่งพอเพียงรองรับผู้บริโภคในอาคารจอดรถ อ.ต.ก. 6 ชั้น สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่กองพัฒนาธุรกิจตลาด หมายเลขโทรศัพท์ 02-270-1675, 02-279-2080-9 ต่อ 213-214
8

Comments

comments

Leave a Comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *